Millora de la seguretat en zones industrials

El filat com a mesura dissuasiva

Les zones industrials on se situen magatzems poden ser susceptibles de ser assaltades. Pel que prendre algunes mesures de precaució dissuasives pot ser una bona opció, com aquest tancament format per la malla Simple Torsió galvanitzada que es complementa amb fils de filferro espinós en la part superior que reforça la seguretat, on els pals adquireixen una lleugera inclinació.

En aquest cas, a més, s’ha instal·lat un tancat doble amb dues línies de filat, amb una separació d’aproximadament cinc metres entre l’una i l’altra.

Els pals s’han encastat en la terra amb una base de formigó, que els fixa fermament.

Els nostres treballs

Leave a comment

Send Comment

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.