Millorar la seguretat en les àrees industrials

El filferro com a dissuasió

Les àrees industrials on es troben els magatzems poden ser susceptibles d'assalt. Així que prendre algunes mesures de precaució dissuasòria pot ser una bona opció, com ara aquest recinte format per la simple malla de gir galvanitzat que es complementa amb fils de filferro de Barb a la part superior que reforça la seguretat, on els llocs adquireixen una lleugera inclinació.

En aquest cas, a més, s'ha instal·lat una doble tanca amb dues línies de cablejat, amb una separació d'aproximadament cinc metres entre elles.

Els pols han estat incrustats en el sòl amb una base de formigó, que els assegura fermament.

Nuestros trabajos

Leave a comment

Send Comment

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.