Portes batents

És una solució econòmica per a tancar jardins i horts.

És una porta batent econòmica per a instal·lar en jardins.

La porta batent panell Exotic® està formada per filferros verticals col·locats asimètricament.

La porta de malla metàl·lica de 50×50 mm. ofereix qualitat i durabilitat.

La porta metàl·lica Securiplus® proporciona una gran seguretat gràcies al seu panell anti-escalada.

La Porta Barrots Pro és una porta metàl·lica reversible amb bones prestacions.

La porta metàl·lica Bisellada Plus aporta major seguretat a causa dels seus tubs bisellats verticals.

La porta batent Exotic® Plus està formada per barrots col·locats aleatòriament.

La porta batent Ones Plus per a tancaments metàl·lics és perfecta per a zones residencials.

La porta batent Diabolo Plus està recomanada especialment per a parcs infantils.

La porta batent Rondo Plus és una porta metàl·lica formada per barrots verticals.

La porta batent Tub Plus està formada per barrots verticals i està indicada per a instal·lar en zones residencials.

La porta batent Tub Passant Plus està formada per barrots verticals amb caràcter defensiu en la part superior i inferior.

La porta batent Perforada Plus és de xapa perforada, que aporta seguretat i intimitat.

La porta Hércules® és una porta per a tanca metàl·lica que queda ideal amb closos Hércules®.

La Porta batent Bali® Plus està formada per barrots verticals quadrangulars i es pot combinar amb el Reixat Bali® Plus.

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.