Malles metàl·liques

La malla simple torsió de filferro galvanitzat, s’adapta a tota mena de terrenys i es caracteritza per la seva malla de metall en forma de rombe.

Els diferents tipus de malles metàl·liques Jarditor® s’utilitzen principalment en el clos de zones residencials, incloent jardins, horts, etc.

Floritor és una malla metàl·lica plastificada de filferros trenats i ondulats en la part superior, que s’utilitza en parterres de flors, jardins i horts.

La malla ramadera HJ s’empra per al tancat del bestiar, encara que també es pot utilitzar per a delimitar explotacions agrícoles, zones rurals o forestals.

La FK MRT és una malla nuada de nus fix. Aquest tipus de malles metàl·liques presenten una gran resistència a l’impacte. Es tracta d’una malla ramadera dissenyada per a la contenció d’animals de gran grandària.

Agrotor® Premium és una malla ramadera que té els filferros dels extrems fabricats de filferro galvanitzat reforçat + Ecover®. Es recomana per a explotacions ramaderes.

Malla metàl·lica electrosoldada quadrada amb diversos usos, com la fabricació de cistelles per a usos industrials o gàbies per a animals.

A la triple torsió se’n diu també malla gallinera o malla conillera. Està formada per filferros trenats que formen hexàgons.

Malla metàl·lica soldada de geometria progressiva. S’instal·la normalment en el lateral de les autopistes, les vies del tren, així com en zones agrícoles i forestals.

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.