Reixat Tub Plus

La reixa metàl·lica Tub Plus està formada per tubs verticals de 20×1,5 mm Ø i una separació entre ells de 100 mm.

És una opció molt emprada per a instal·lar-la tant en zones residencials com industrials.

Mesura 2.700 mm de llarg i de 0,60 a 2,00 m d’alt. I els seus perfils horitzontals són de 40x40x1,5 mm.

Acabats
post galvanitzat Colors RALPost galva i plastificat
Pals

Els pals que sustenten la reixa, principalment són de tub galvanitzat quadrat de 60×60 mm o redons de 60Ø mm.

Els nostres treballs