Seguretat industrial

El sistema Safety Light està pensat per a complir amb la seguretat industrial i protegir a les persones i a les màquines, ja que compleix amb la norma 2006/42/CE.

Safety Heavy és un sistema de tancaments de protecció per a les persones i maquinària, que compleix amb la seguretat industrial, ja que s’adequa a la normativa 2006/42/CE.