Emmarcada Plus

La tanca Emmarcada Plus està formada per un bastidor fabricat amb malla electrosoldada de 300×50 mm i filferro galvanitzat vertical de 5.00 mm i horitzontal de 6 mm de diàmetre.

Per oferir una millor rigidesa s’emmarca en un perfil de 40x40x1,5 mm horitzontal i 30x30x1,5 mm vertical. Disponible en altures des de 0,70 a 2,20 m.

Per la seva rigidesa i baix manteniment, és ideal per a residències, col·legis, piscines, recintes esportius i naus.

Acabats
post galvanitzatColors RALPost galva i plastificat
Pals

Els pals que sustenten la tanca, principalment són de tub galvanitzat quadrat de 60×60 mm o redons de 60Ø mm.

Els nostres treballs