Simple torsió sobre roca

La solució sobre sòls durs

En aquest projecte realitzat en una zona residencial de Matadepera (Barcelona), s’ha instal·lat una malla Simple Torsió sobre roca, en la qual s’ha utilitzat una fixació amb base soldada al pal. Per a dur a terme la instal·lació, la base es caragola a la roca amb un caragol especial de doble espiral, perquè els pals puguin col·locar-se sobre aquesta.

La malla Simple Torsió de filferro galvanitzat en aquest cas està plastificada en color verd, combinada amb els pals i basis en el mateix color.

Una dels avantatges d’instal·lar una malla metàl·lica d’aquest tipus és que alhora que es volta el terreny, es pot gaudir de les vistes, a més, en el cas que es vulgui comptar amb major intimitat, es pot col·locar un sistema d’ocultació que eviti que els vianants o veïns puguin veure a través.

Els nostres treballs

Leave a comment

Send Comment

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.