Reixat Bisellat Plus

El reixat metàl·lic Bisellat Plus està format per barrots passants de 25x25x1,5 mm. Posicionats a 45° i acabats en punta.

Una de les seves característiques és la seva aparença defensiva deguda a la seva terminació en la part superior.

Els perfils horitzontals són de 40x40x1,5 mm. I la separació entre ells és de 91,72 mm.

Mesura 2.700 mm de llarg i de 0,60 a 2,00 m d’altura.

Acabats
 post galvanitzatColors RALPost galva i plastificat

Pals

Els pals que sustenten la reixa, principalment són de tub galvanitzat quadrat de 60×60 mm o redons de 60Ø mm.

Els nostres treballs

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.