Porta Tub Passant Plus

La porta batent Tub Passant Plus està formada per barrots verticals de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, separats per 100 mm. Entre ells i amb un caràcter més defensiu, ja que sobresurten 150 mm en la part superior i inferior.

És una porta metàl·lica perfecta per a instal·lar-la en zones residencials amb el reixat Tub Passant Plus. Es pot elegir entre una o dues fulles.

Colors:                                                 Norma:

Post galva i plastificat

Colors RALpost galvanitzat            CE 13241-1

Els nostres treballs

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.