Instal·lacions esportives: el frontó

Un joc més segur

En Valles Vallés una de les nostres especialitats és la posada a punt d’instal·lacions esportives.

En aquesta instal·lació, realitzada en el frontó del Club de Natació Terrassa (Terrassa, Barcelona), hem col·locat una nova malla de simple torsió, que separa el terreny de joc de les graderies per al públic.

En aquest cas, s’ha prescindit de perfils metàl·lics i s’ha dut a terme amb un sistema de tibat vertical, cosit entre les malles amb cordó elàstic.

D’aquesta forma s’aconsegueix detenir les possibles pilotes que poden impactar en el públic que assisteix als partits i a més evitar els cops dels jugadors contra pals metàl·lics que els puguin danyar.

La malla simple torsió plastificada que s’ha utilitzat és la de 40 mm de llum de malla, recomanada per a aquesta mena d’instal·lacions esportives.

Els nostres treballs

Leave a comment

Send Comment

Preferencias de privacidad
Cuando visitas nuestra web, se almacena información de tu navegador, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Bloquear algunos tipos de cookies puede tener un impacto en tu experiencia de navegación en nuestra web y en los servicios que ofrecemos.